Hvem er interessentene og målgruppen til Bik Bok?

Facebooktwitterredditlinkedin

logo_logo_bikbok22

 

Bik Bok er en kleskjede som er med i Varner-Gruppen som tilbyr rimelige og moteriktige klær for jenter. Bik Bok ble startet av to nordmenn i 1972, og kjeden har nå over 200 butikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Østerrike.

Jeg skal gjøre en analyse av interessentene og målgruppen til Bik Bok. I et senere blogginnlegg skal jeg gjøre en en analyse av Bik Bok sin bruk av sosiale medier.

Jeg vil påpeke at jeg mangler mye informasjon og tall om Bik Bok. Så mye av dette innlegget basererer seg mine erfaringer og tanker, så denne analysen er langt fra en fasit. Men et innspill fra en trofast Bik Bok kunde. 

 

Interessentanalyse:

«Organisasjoner (virksomheter) har interessenter. Det vil si grupper og individer som kan påvirke – ha betydning for – eller er påvirket/berørt av, resultatene av en virksomhets forretningsidé. Hvis virksomheten skal ha suksess i sin eksisterende eller framtidige omverden, må ledelsen ta hensyn til mangfoldet av interessenter.” Slik forklarer R. Edward Freeman en interessent. En interessent er med andre ord aktører som virksomheter har et avhengighetsforhold til, og som kan påvirke om virksomheten når sine mål.

Jeg skal gjøre en interesseanalyse basert på Interessekart som ble presentert av Cecilie Staude (Kilde: Grunig & Hundt)

 

Rammesettere:
Rammesettere er de som gir eller kan sette rammen som virksomheten trenger for å eksistere. Rammesetterne setter også lover og reguleringer som Bik Bok må holde. Bik Bok må blant annet følge regler om etisk handel og arbeidsmiljøloven.
Rammesettere for Bik Bok er blant annet:
– Konkurransetilsynet
– Stortinget
– Regjeringen
– Varner-gruppen

 

Tilførere:
Bik Bok er avhengige av ulike leveranser for å kunne overleve.Dette kan være fabrikkene som produserer klærne og de ulike produsentene de får tekstil og stoffene fra. Designerne som tenker ut hvilke klær som skal produseres er også en avhengig leveranse for Bik Bok. Kleskjeden har hatt flere samarbeid med gjestedesignere, blant annet den svenske motebloggeren Angelica Blick, Mary- Kate og Ashley Olsen og den norske bloggeren Lene Orvik.

De ansatte er også en viktig tilfører for Bik Bok. Uten alle de smilende og serviceinnstilte Bik Bok jentene så hadde nok ikke butikkjeden gått så bra som den gjør i dag. Derfor er det viktig at Bik Bok er en god arbeidsplass for de ansatte, slik at de stråler ut positiv energi og yter god service.

 

Mottakere:
Mottakerne er de som tilføres noe av organisasjonen, dette er da hovedsakelig kundene. Mottakerne er også ulike organisasjoner som får pengestøtte av Bik Bok. Bik Bok har ved flere anledninger gjort det mulig for kundene å runde opp kjøpesummen for å støtte blant annet Redd Barna og Plan Norge.

 

Allierte:
Allierte er de som har samme interesser og verdier som Bik Bok, men også de som har de samme utfordringene. De allierte til Bik Bik er de andre butikkene som ligger under Varner-gruppen. Blant annet Urban, Cubus, Volt og WOW. Andre som står ovenfor de samme utfordringene og deler mye av samme verdier og interesser som Bik Bok kan være butikker som Gina Tricot, Zara og Vero Moda. Disse butikkene vil også til en stor grad nå ut til den samme målgruppen, så de er også store konkurrenter for Bik Bok.

 

Ad- hoc allierte:
Dette er de som interesserer seg for bestemte saker eller sider ved det Bik Bok driver med. Dette er for eksempel de som engasjerer seg i en enkelt sak, men som i utgangspunktet ikke har Bik Bok som et fokus- og interesseområde.
Dette kan være ulike nyhets- og mediekanaler, om Bik Bok utpeker seg i en sak. Et eksempel på en organisasjon som Bik Bok bør ha en viss oversikt over er Iniativ for etisk handel, dette er en organisasjon som jobber for handel og tekstilbransjen skal foregå på en etisk måte, der fokusområdene er blant annet bærekraftig utvikling og menneske- og arbeidsrettigheter.

 

 

301823_396967333680628_1023546315_n

Bik Bok Flagship Store på Karl Johan.

 

Målgruppeanalyse:

Å finne ut hvem målgruppen er er svært viktig for en virksomhet. Å skape bevisstgjøring rundt hvem kundene er, isteden for å gjette er en meget effektiv måte å spare tid og penger på markedsføringen. (Li og Bernoff 2008, 67)

For å vite hvem markedsføringen skal rettes mot, er det svært lurt for en organisasjon å foreta en målgruppeanalyse. Bik Bok er en norsk butikkjede, men med butikker i flere andre land.I denne målgruppeanalysen har jeg fokusert på det norske markedet.

Jeg vil bruke en modell kalt AUDIENCE, for å analysere målgruppen til Bik Bok.

 

Analysis – Hvem er de?
Bik Bok er en kleskjede med en ganske klar profil, og en klar målgruppe. Den største målgruppen er jenter og unge kvinner, fra tidlig ungdomsår til sen ungdom / tidlig voksen. Det er selvfølgelig fritt frem for alle å gå i Bik Bok klær, men det er i dette segmentet Bik Bok markedsfører seg mot, og lager klær og accessories for.

 

Understanding – Hva vet målgruppen om Bik Bok?
Bik Bok er en ganske kjent merkevare, og jeg vil tro at store deler av forbrukerne i Norge har kjennskap til merkevaren og hvilke produkter de selger. Hos selve målgruppen vil jeg påstå at kleskjeden er svært kjent, og de er ofte oppdaterte med hvilke produkter Bik Bok har, men så klart det er alltid rom for forbedringer.

 

Demographics – Kjønn, alder, geografi, inntekt, utdannelse
Kjønn: Jenter

Alder: Jeg vil tro aldersgruppen som Bik Bok hovedsakelig markedsfører seg mot er 15 – 25 år, men at både yngre og eldre jenter/kvinner kan gå i Bik Bok klær.

Geografi: Bik Bok har butikker over hele Norge, alt fra flagship store butikken i Karl Johan, til butikker i små byer over hele Norge. Dette gjør at Bik Bok sine produkter er tilgjengelig for de aller fleste i vårt landstrakte land.

Inntekt: Bik Bok selger relativt rimelige klær, som de fleste har råd til. I tillegg så har de av og til gjestekolleksjoner som koster noe mer. Dette gjør at Bik Bok er tilgjengelig for de fleste, uansett inntekt.

Utdannelse: Bik Bok har en ung målgruppe. Noe som gjør at mange av kundene enten er under utdanning, eller nettopp har kommet ut i arbeidslivet.

 

Interest – Hvorfor er de interessert i Bik Bok?
Bik Bok er en av Norges største kjeder for moteklær for jenter. De er lokalisert over hele landet, så det er produkter som er tilgjengelig for de fleste. I tillegg har produktene en rimelig pris som passer til målgruppen. Bik Bok er også flinke til å følge med på trender, være til stede i sosiale medier, og å samarbeide med opinionsledere, som for eksempel bloggere. Dette er med på å holde interessenivået oppe.

 

Environment – Hvor vil de få med seg markedsføringen til Bik Bok?
Bik Bok har en relativt ung målgruppe, og derfor må tilpasse markedsføringen deretter. Det er ikke alle kanalene som vil treffe målgruppen, som feks papiraviser. Denne målgruppen er i stor grad aktiv på sosiale medier, og derfor vil det være mest effektivt å ha reklame og kampanje i disse digitale kanalene. Hvilke av de sosiale mediene som egner seg best for å nå ut til Bik Bok sin målgruppe vil jeg ta for meg i neste blogginnlegg.

 

Needs –  Hva trenger kundene fra Bik Bok?
Bik Bok selger nødvendighetsvarer som klær. Klær er noe som i utgangspunktet er et grunnleggende behov. Men siden vi er såpass velstående i Norge så kjøper man mer klær enn man nødvendigvis trenger, og vi kjøper ikke lengre klær for å dekke de grunnleggende behovene. Bik Bok dekker behov for kundene som blant annet gjør at de følger med på trendene, føler seg pene og attraktive. Så visst man tenker på Maslows behovspyramide  så dekker ikke Bik Bok kun de grunnleggende behovene, men også behov som tilhørighet og sosial status.

 

Cuzomization – Må Bik Bok tilpasse markedsføringen for spesielle segmenter?
Siden Bik Bok har en såpass konkret målgruppe, så vil det nok være mest lønnsomt å rette markedsføringen mot de. Å treffe jenter i tenårene og tjueårene gjør man mer målrettet i noe kanaler. Reklame som har stor nedslagsbredde, som i aviser og på TV vil ikke være like lønnsomt og relevant.

 

Expectations – Hva forventer de av Bik Bok?
Kundene har forskjellige forventinger til Bik Bok og til produktene de tilbyr. Blant annet forventer de at Bik Bok skal være moteriktig, og tilby pene klær. De forventer også at klærne holder en god kvalitet. Mange er også opptatt av under hvilke forhold klærne er produsert, og om det er etisk handel eller et resultat av barnearbeid. Prisen er også en viktig forventing til Bik Bok.

 

I neste blogginnlegg skal jeg ta for meg Bik Bok sin bruk av sosiale medier. Hva gjør de riktig for å nå ut til sin målgruppe, og hva kan de gjøre bedre?

 

 

Kilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

julieheggdal