Bik Bok i sosiale medier

Facebooktwitterredditlinkedin

Sosiale medier har blitt en stadig viktigere markedsføringskanal, og for å kommunisere med sine interessenter. Men hvordan er Bik Bok på sin bruk av sosiale medier for å nå ut til målgruppen og kundene sine?

Dette blogginnlegget baserert seg på mitt forrige innlegg «Hvem er interessente og målgruppen til Bik Bok?» 

 

I følge Magnus Finset Sørdal sin masterundersøkelse ”Discovering Social Media – an Explotary Study» så er det fire hovedelementer for at en virksomhet skal lykkes med sin sosial medier strategi:

  • Ha en strategisk forankring.
  • Være i tråd med merkevarens identitet, og speile produktet og den prisklassen som produktet er kjent for å være.
  • Henge sammen med resten av markedsføringsstrategien, og det kan ikke være tilfeldig og isolert markedsføring, men med i den store sammenhengen.
  • Forstå målgruppen, og hvordan de bruker internett og sosiale medier. Slik at strategien faktisk passer den målgruppen du vil nå ut til.

Navigasjonshjulet er en modell man kan bruke for å sikre at virksomheten har en viss kvalitet og strategi for sin bruk av sosiale medier. Denne modellen er utviklet av av Einar Øverenget og Øyvind Kvalne, og kan brukes som en pekepinn på forskjellige hensyn man må ta i sosiale medier. Det mange virksomheter gjør feil er at de bruker sosiale medier som en kanal. Hver kanal har sin egenart, med sine styrker og svakheter. Det er viktig å tenke grundig over dette når man planlegger sin sosiale medierstrategi.

Navigasjonshjulet:

 

veikart_navigasjonshjulet

 

 

Hvordan vi forbrukere bruker sosiale medier kan grovt sett deles inn i tre deler:

  • Skarpene, de som aktive på sosiale medier, og bidrar med innhold. Skaperne laster opp bilder og videoer og deler sine meninger.
  • Delerne bidar med noe innhold, men de bruker sosiale medier mest til å dele andre sitt innhold og spre dette videre.
  • Kikkerne bidar lite med innhold og deling, og bruker sosiale medier mest for å kikke på hva andre gjør. (Staude og Marthinsen 2013, 24)

Fra Jacob Nielsens sin teori fra 2006 antar man at 90% er kikkere, 9% er delere og bare 1% er skapere. (Staude og Marthinsen 2013, 24) Men man ser nå at antall aktive brukere på sosiale medier øker, og de passive brukerne blir det stadig færre av. Disse tre ulike brukertypene av sosiale medier er likevel lurt å ha i bakhodet når man skal lage en strategi for bruken av sosiale medier for en virksomhet.

Da skal jeg se nærmere på Bik Bok sin bruk av sosiale medier på de forskjellige kanalene. Jeg vil påpeke at de fleste av de ulike Bik Bok butikkene i vårt landstrakte land har egne kanaler på sosiale medier, men jeg velger å fokusere på Bik Bok Norge, altså hovedprofilen til Bik Bok kjeden.

IPSOS og Gallup har gjennomført en undersøkelse for brukertall på sosiale medier i Norge.Det er disse tallene jeg kommer til å bruke videre i analysen. Denne undersøkelse gjelder kun for Norges befolkning over 18 år. Derfor forteller ikke denne undersøkelsen hele sannheten, da ungdommer under 18 år også er svært aktive på sosiale medier.

 

Facebook:

Skjermbilde 2015-05-20 kl. 16.10.25

 

Facebook er ofte det første mange tenker på når man hører begrepet sosiale medier. En grunn til at Facebook er blitt så stort er fordi det brukervennlig og det har en privat karakter (Staude og Marthinsen 2013, 35)

  • 79,5% av Norges Befolkning har en Facebookprofil
  • 8/10 av de som har en Facebookprofil bruker nettsamfunnet daglig
  • Av Norges befolkning mellom 18 og 29 år har 93% profil

 

Bik Bok er på Facebook under navnet: BIK BOK Norge. Det er i skrivende stund 88 500 personer som har likt siden. De legger ut innhold regelmessig, både informasjon om nye produkter, konkurranser og inspirasjonsbilder. De legger også av og til ut små videosnutter som viser bak kulissene på photoshoot, fra hovedkontoret og lignende. Men det jeg legger merke til er at det er relativt få likes og kommentarer på siden deres. Dette vil jeg tro henger mye sammen med målgruppen til Bik Bok, og hvordan denne målgruppen bruker Facebook. Som flere undersøkelser, som blant annet IPOS har gjennomført, og Dagens Næringsliv har skrevet om så har det blitt bekreftet at ulike aldersgrupper bruker Facebook på ulike måter. Det er de eldste som i størst grad er skaperne på Facebook, de kommenterer andre sine statuser og bilder, og legger ut eget innhold. De under 30 år bruker Facebook på en annen måte, de blar ofte gjennom feeden, men kommenterer ikke like hyppig. For de under 30 år er private grupper, arrangementer og chat funksjonene som blir mest brukt. Så de yngre brukerne av Facebook har en mer «skjult» bruk, og det er en relativt stor terskel for å like eller kommentere innhold på Facebook. Så selv om Facebook er den bredeste sosiale medier plattformen så brukes nettsamfunnet forskjellig av de ulike aldesgruppene.

Dette kan forklare hvorfor det er lite tilbakemeldinger og engasjement på Facebooksiden til Bik Bok. Men det er viktig å påpeke at selv om målgruppen ikke direkte gir en tilbakemelding på innholdet de deler, så er det likevel mange som ser det, på grunn av det høye antall med likes på selve siden. Så å være tilstede på Facebook er uansett nødvendig. Men hvordan skal Bik Bok skape mer engasjement på Facebook siden sin? Jeg anbefaler å ha innhold som gir toveiskommunikasjon med kunden, og som oppfordrer til kommentarer og deling. Dette kan være konkurranser der man har mulighet til å vinne premier, slik at de som kommenterer føler det er en viss verdi i å engasjere seg. En konkurranse kan for eksempel være at man kan vinne gratis shopping i to minutter inne i en Bik Bok butikk, og at man skal tagge en venn man vil ha med seg, eller å oppfordre målgruppen til å beskrive hvilke klær eller stil de vil ha mer av i butikken.

Bik Bok svarer også relativt raskt på tilbakemeldinger og spørsmål fra kunder. Men det er alltid rom for forbedringer, ser blant annet at de ikke svarer i helgene.

Facebook er også en veldig fin måte å bruke som en ren markedsføringskanal. Takin Kroop som jobber med Facebookmarkedsføring fortalte at Facebook er en ekstremt god måte å nå ut til målgruppen. Så lenge man vet hvem målgruppen din er, så kan du skreddsy og segmentere markedsføringen ned til den minste detalj.

Instagram:

Skjermbilde 2015-05-20 kl. 16.14.06

 

31,6% av Norges befolkning over 18 år har en Instagramprofil, og for de mellom 18 og 29 er prosentandelen 63%. Så Instagram har en noe yngre brukermasse enn for eksempel Facebook, og andel ungdommer under 18 år som har en Instragramprofil er også høy.

Bik Bok er på Instagram under navnet Bikbokofficial, og de har 282 000 følgere i skrivende stund. Her har de til dags dato delt rett over 3 000 bilder. De er ganske aktive på denne kanalen, og poster 3- 5  bilder i døgnet. Jeg synes det er veldig bra at Bik Bok er såpass aktive på denne kanalen, for jeg mener at dette er den kanalen som egner seg best for å nå ut til målgruppen. Men man må passe på antallet bilder man deler hver dag, det er fort gjort å bli lei om man følger noen som legger ut alt for mange bilder. Jeg synes ikke de bør ikke overskrive fem bilder hver dag, da dette kan oppfattes som spam og støy av mottaker. Men samtidig så bombarderes man ofte med bilder på Instagram, og man sitter å blar og blar nedover i feeden uten å se på bildene noe særlig. Så det er viktig at bildene fanger leseren, og har en stoppeffekt. Så dette er en hårfin balansegang som det kan være vanskelig å finne.

I følge artikkelen «What makes an image popular» så er det noen momenter som gjør at bilder skaper engasjement, får likes og blir populære. Noen av disse punktene er at de skal overraske, ha et enkelt budskap, være personlige og fortelle en historie. Jeg vil si at bildene som Bik Bok poster på Instagram ikke overrasker veldig, eller forteller en historie. Men disse punktene må man se litt an i forhold til type virksomhet. For en klesskjede som Bik Bok er ikke alle punktene like nødvendig, men det viktigeste er at bildene er varierte, gir inspirasjon og er pene å se. Dette er punkter jeg føler Bik Bok klarer godt med sin Instragramaktivitet. Noe som kan virke forvirrende er at de bruker forskjellige brukernavn. På Facebook heter de ”Bik Bok Norge”, og er kun for Bik Bok butikkene i Norge. Mens på Instagram er navnet ”Bik Bok Official”, tekstene er på engelsk og det er en profil for Bik Bok i alle landene de er representert. En idé hadde kanskje vært å ha en felles Instagram profil for Bik Bok Norge, der man skriver på norsk?

Noe som også er et viktig moment å tenke på er juss og etikk. Bik Bok er flinke til å kreditere bildene som egentlig er tatt av noen andre, såkalte ”regram”. Bik Bok har ikke så alt for mange konkurranser på Instagram, men en ting som er viktig visst man skal ha konkurranser er hvor unik hashtagen er. Som Stine Helen Pettersen fra advokatfirmaet Bing Hodneland har sagt så er det viktig at hashtaggen er spesifikk, og at de som bruker hashtaggen er klar over at de er med i en konkurranse. For eksempel så skal man ikke bruke hashtaggen ”#sommerklær”, men heller ”#sommerklærbikbok”.  Dette gjør hashtaggen er unik for konkurransen. Juss og etikk er viktig å tenke på i all markedsføring, og de punktene jeg skrev ovenfor passer ektra godt når det gjelder Bik Bok sin bruk av Instagram. Det kan være lurt å alltid ha navigasjonshjulet i bakhodet når man driver med markedsføring, da blir det både juridisk og etisk rett. Samtidig så får man en mye mer helhetlig, lønnsom og effektiv markedsføring.

 

Snapchat:

snapchat-logo

Snapchat er det sosiale mediet som har den yngste brukermassen. 31,6% av Norges befolkning over 18 år har en Snapchatbruker, mens i alderen 18 – 29 år er det 78%. Snapchat er også svært populært hos ungdommene under 18 år.

Bik Bok er på Snapchat under navnet BikBokofficial. Selv om jeg liker Bik Bik, og følger de på Facebook og Instagram så har jeg ikke lagt de til på Snapchat. Grunnen til det er fordi jeg vil bruke Snapchat for å få oppdateringer fra venner og bekjente, og ikke markedsføring, reklame og tips fra bedrifter. Men etter at jeg begynte på denne analysen så la jeg de til på Snapchat for å se hvordan de kommuniserer til målgruppen der. Her legger de ut en del på My Story, en del behind the scenes filmer fra photoshoots og lignende.

Snapchat har mange fordeler, en av de er at fullt fokus i ti sekunder. Mange ser på Snapchat som et ganske privat og lukket medium, som man bruker til å holde kontakt med venner. Det hadde derfor vært interessant å visst hvor mange som følger Bik Bok sine oppdateringer på Snapchat.

En negativ ting synes jeg at det var vanskelig å finne ut hva Bik Bok sitt brukernavn på Snapchat er. Jeg måtte lete en stund, og dette er noe jeg synes de burde få mer klart frem. Da kan man bruke de andre kanalene for å informere om Snapchatprofilen, det er lurt at kanalene bygger og støtter opp om hverandre.

 

Youtube:

 

Skjermbilde 2015-05-20 kl. 16.19.33

Youtube har en litt annen brukergruppe enn de andre sosiale medier kanalene som Bik Bok er tilstede på, YouTube er mer populært hos menn enn kvinner.

Når jeg var på bikbok.com så så jeg også at de var på Youtube. Men når jeg gikk på Youtube og søkte på ”Bik Bok”, så var ikke kanalen og videoene til Bik Bok synlig. Så jeg måtte aktivt inn å søke på Bik Bok kanalen. De har 198 abonnenter på Youtube. De har lastet opp 29 videoer siden den første 20. mars 2012. Så dette er den kanalen de er minst aktive på, og de virker ikke som det er en prioriteringssak.

 

Twitter:

Twitter blir ofte kalt ”mikroblogg”. Twitter er ofte ikke regnet som en ”folkekanal”, men mer en ”nisjekanal”
Bik Bok er ikke på Twitter, noe jeg tror er et smart valg. Twitter passer ikke for alle bransjer, det er ikke egnet som en salgskanal. Twitter blir også regnet som en mer «seriøs» kanal, der man gjerne diskuterer og kommenterer om bransjen man jobber i, politikk og ulike samfunnsspørsmål. Virksomhetene trenger ikke å være i alle kanaler. Da er det bedre å velge seg et par sosiale medier der man er aktive, har en klar strategi og som passer til målgruppen.

 

 

Konklusjon:

Bik Bok er veldig digitale, og er til stede på både Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube. De virker som Instagram er det mediet de prioriterer mest, med flest innlegg og mest aktivitet. Dette er noe jeg mener er veldig korrekt om man tenker på hvem målgruppen til Bik Bok er. Alt i alt så synes jeg strategien til Bik Bok på sosiale medier er veldig god. Instagram, Snapchat og Facebook bør være prioteringer , mens Twitter og Youtube ikke er kanaler som det er lurt å bruke så mye tid og energi på for Bik Bok.

 

 

Kilder:

julieheggdal