Bør man være venn med sjefen på Facebook?

Facebooktwitterredditlinkedin

 

Nettsteder som Facebook og LinkedIn kan brukes både for å styrke vårt eksisterende nettverk, eller utvide våre sosiale og profesjonelle nettverk. Hvordan skal vi bruke kanalene på rett måte, for å få mest mulig utnytte av de?

I dette innlegget skal jeg se nærmere på dette temaet, og hvordan man skal forholde seg til situasjoner i sosiale medier der jobb og privatliv blir blandet. Skal man godta en venneforespørsel fra sjefen sin på Facebook? På slutten av denne teksten skal jeg også se på nærmere hvorfor det er viktig for markedsførere å ha kompetanse i sosiale medier.

Sosiale digitale plattformer som Facebook og LinkedIn kan være nettverksbyggere, både når det gjelder de sterke og de svake båndene vi har til menneskene rundt oss. Mark Granovetter som er en amerikansk sosiolog og professor har undersøkt de ulike båndene, og hvordan man kan påvirke og bruke disse til vår fordel. De sterke båndene er de menneskene som står oss aller nærmest, som familien, kjæresten og de nærmeste vennene. Mens de svake båndene er personer som for eksempel tidligere klassekamerater, jobbkollegaer og andre man har en relasjon til, men som ikke er blant vår innerste sosiale sirkel. De sosiale mediene synliggjør våre svake bånd, det er ikke uvanlig å ha mellom 500 og 1000 venner på Facebook. Hvor mange av disse er da virkelig nære venner eller familie? Relativt få, de fleste er bekjente, eller personer man har hatt en sterk relasjon til for noen år siden.

Social_Network

I utgangspunktet så har Facebook og LinkedIn to forskjellige bruksområder. Facebook er et nettsamfunn som er tilegnet privat bruk, og for å dele bilder og status med sine nærmeste. Mens LinkedIn er en arena for kollegaer, samarbeidspartnere og til å skaffe kontakter i næringslivet.

Bonding, som på norsk kan oversettes til å knytte bånd, er å øke styrken i det eksisterende nettverket vårt. Man kan også knytte bånd på den måten at sterke relasjoner blir enda sterkere, mens de svake båndene blir til sterke bånd. Briding, som på norsk kan oversettes til brobygging handler om å utvide nettverket sitt, å bygge broer over til andre mennesker, nettverksbygging og å knytte kontakter. (Krokan 2013, 134)

Siden Facebook er mest egnet som en privat sosial arena, så kan man si at det er sted som fokuserer på å knytte bånd med det nettverket vi allerede har. Mens LinkedIn handler om å utvide sitt jobbrelaterte nettverk, og få relevante og nyttige forretningsforbindelser som kan hjelpe deg videre i karrieren.

 

Bør man bli venn med sjefen på Facebook?

De tankene man i utgangspunktet har om de sosiale mediene er at Facebook er et privat nettsamfunn for sine nærmeste (Staude og Marthinsen 2013, 24)  mens LinkedIn er et åpent nettverk for å knytte jobbrelasjoner (Staude og Marthinsen, 41). Disse tankene begynner å bli noe utdaterte etter som de digitale tjenestene er under stadig utvikling , og tar en større del av vårt liv. Hvor mange av dine Facebook venner kan du egentlig kalle venner? Sier du hei til alle dine Facebookvenner om du møter de på gata?

social-network-76532_640Hva gjør man om man får en venneforespørsel fra sjefen? Dette er en problemstilling hos norske arbeidstakere som er økende, og som vi kommer til å se mer av i fremtiden. Om man googler dette temaet kommer det opp utallige diskusjoner fra ulike nettforum som omhandlet dette. Mange føler at det blir ett ”kræsj” i to ulike deler av livet, privatlivet og det profesjonelle arbeidslivet.
VG har foretatt en undersøkelse som viser at seks av ti nordmenn ikke er venn med sjefen på facebook . Når man søker jobb, og har vært på jobbintervju skal man ikke se bort fra at man får en venneforespørsel fra din potensielle fremtidige sjef.

Et viktig poeng i denne saken er hvilken type bedrift man jobber i, og hvor hiearkisk styrt den er. Er det en liten bedrift, der man har en uformell tone på jobb så synes jeg det er relativt normalt å ha sjefen på Facebook. Men jobber man i en stor bedrift der tonen er mer formell og man så vidt snakker med sjefen så kan det virke mer unaturlig å være venn med sjefen på Facebook. Men om man får en venneforespørsel i en slik bedrift, skal man takke nei?

Facebook har vært flittig brukt i Norge siden 2007. De som er i starten av tjueårene nå var i tenårene da Facebook inntok landet. Mange av oss går på høyere utdanning, og skal snart ut i arbeidslivet. Det vil si at mye av vår ungdomstid ligger dokumentert på Facebook. Mange vegrer seg da for å godta sjefen på Facebook i frykt for at de skal se en annen side av oss. Bildene fra jenteturen til Magaluf i 2011, de interne statusoppdateringene som kun var ment for vennegjengen, eller de utallige selfiene man har lagt ut i årenes løp passer seg kanskje ikke så bra som en jobbsøknad?

Jeg er i den oppfatningen om at Facebook ikke lengre er en privat arena, man kan ikke kalle noe som ligger ute på nettet privat. Om man har mer enn 50 – 100 venner på Facebook så er det du legger ut offentliggjort, sier advokat Stine Helén Pettersen. Er man redd for at sjefen skal se et bilde eller en status bør man kanskje ikke la det ligge ute på nettet? Facebook har innstillinger som lar deg plassere dine kontakter i ulike grupper, slik at man kan velge hvem som skal se hva. På den måten kan man styre hva som vises kun for de sterke båndene, og hva som egner seg bedre for de svakere båndene.

Facebook i jobbsammenheng kan vertfall være svært nyttig og forenklende for en travel hverdag, det har jeg selv erfart. Her kan man ha grupper for de man jobber sammen med, der man får viktig informasjon, tar initiativ til sosiale sammenkomster eller bytter vakter.

Så ville du godtatt en venneforespørsel fra sjefen din? Dette er en privat avgjørelse, så alle bør ta den avgjørelsen som føles mest rett for den enkelte. Men vi er vertfall kommet i en periode der dette er en vanlig problemstilling. Facebook er ikke lengre kun en arena for å ha kontakt med dine nærmeste venner, men også for å jobbrelaterte hendelser.

 

Markedsføring i sosiale medier. 

Hvorfor er det viktig at markedsførere har kompetanse i sosiale medier?
Sosiale medier, og de digitale plattformene er en stadig viktigere del av oss, og måten vi kommuniserer med hverandre på. Som markedsfører må man følge trendene, og se hvor målgruppen befinner seg, og hvordan forbrukeratferden er. Fordelen med markedsføring på sosiale medier er at det lettere blir toveiskommunikasjon. At bedrifter befinner seg på Facebook er et eksempel, her kan man nå direkte ut til de som er interesserte i bedriften, samtidig som det er lettere at kundene tar kontakt. På den måten får man lettere tilbakemelding, både på produktet og på måten man markedsfører på. Sosiale medier er en svært effektiv måte å nå ut med budskapet sitt på til en segmentert målgruppe.

Vi er i overgangen fra et traadisjonelt industrisamfunn til et digitalt nettsamfunn, og denne utviklingen er det viktig at markedsførere (og andre yrkesgrupper) følger med på. For hvor mange leser i en papiravis, eller ser på reklamen på TV om 10 år? Det er viktig å holde seg oppdatert blant de nye markedsføringskanalene som bare blir mer og mer vanlige, som blant annet Facebook, Google AdWords og ikke minst markedsføring via kjente bloggere. Denne utviklingen synes jeg er veldig spennende, og det er grunnen til at jeg valgte å spesialisere meg innenfor Digital Markedsføring.

 

Kilder:

 

 

julieheggdal